Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi
Ngày cập nhật 30/03/2021

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã Dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị quý cơ quan, địa phương tham gia góp ý vào Dự thảo (Đính kèm công văn này) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 06/4/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tư pháp cảm ơn sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, địa phương./.

(Điện thoại liên lạc: 02343822939-  0935641605 gặp đồng chí Phong- imail: phphong.stp@thuathienhue.gov.vn).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.310.507
Lượt truy cập hiện tại 1.075