Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chỉ đạo V/v rà soát cung cấp thông tin chứng thư số thực hiện chứng thực điện tử
Ngày cập nhật 04/03/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh tại Thông báo kết luận số 10/TB-UBND ngày 08/01/2021, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai rà soát đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát việc cấp chứng thư số (USB Token) cho đối tượng là công chức tham gia thực hiện công tác chứng thực nhưng chưa được cấp chứng thư số, cụ thể:

 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp ký văn bản chứng thực

- Công chức Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ chứng thực

- Lãnh đạo UBND cấp xã ký văn bản chứng thực

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện công tác chứng thực tại UBND cấp xã.

Thông tin công chức chưa được cấp chứng thư số đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổng hợp theo Biểu mẫu xin cấp Chứng thư số dành cho các cá nhân (đính kèm) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/3/2021 đồng thời gửi vào địa chỉ email stp@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp gửi Sở Thông tin – Truyền thông cấp chứng thư số đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.277.820
Lượt truy cập hiện tại 3.253