Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
TRIỂN KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày cập nhật 06/07/2020

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và các hệ thống phần mềm dùng chung trên quy mô toàn quốc; thực hiện quy định tại Điều 56, Điều 57 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Bộ Tư pháp đã triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ http://dgts.moj.gov.vn. (tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên Cổng thông tin).

 

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc.

            Để triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1032/BTP-BTTP ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3159/UBND-TTr ngày 16 tháng 4 năm 2020, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

            - Đối với người có tài sản đấu giá (các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan):  Cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có các nội dung chính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và cần đưa ra các tiêu chí khả thi, rõ ràng, minh bạch, trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành công của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản (trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá); phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

            - Đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh: Thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo Điều 57 Luật Đấu giá tài sản và cập nhật công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định; ban hành, công bố công khai Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá; thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

            - Đối với Sở Tư pháp: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản, nhất là các cuộc đấu giá tài sản công, có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có)./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.198